Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1918 Tom rad 24975
1918 Tom rad 24995
1918 Tom rad 24996
1918 Tom rad 24997
1918 Tom rad 24998
1918 Tom rad 24999
1918 Tom rad 25000
1918 Tom rad 25001
1918 Tom rad 25002
1918 Tom rad 25003
1918 Tom rad 25004
1918 Tom rad 25006
1918 Tom rad 25007
1918 Tom rad 25008
1918 Tom rad 25009
1918 Tom rad 25010
1918 Tom rad 25011
1918 Tom rad 25012
1918 Tom rad 25013
1918 Tom rad 25014
1918 Tom rad 25015
1918 Tom rad 25016
1918 Tom rad 25017
1918 Tom rad 25018
1918 Tom rad 25019
1918 Tom rad 25030
1918 Tom rad 25031
1918 Tom rad 25032
1918 Tom rad 25033
1918 Tom rad 25050
1918 Tom rad 25051
1918 Tom rad 25052
1918 Tom rad 25053
1918 Tom rad 25133
1918 Tom rad 25155
1918 Tom rad 25192
1918 Tom rad 25216
1919 Tom rad 25306
1919 Tom rad 25307
1919 Tom rad 25308
1919 Tom rad 25309
1919 Tom rad 25310
1919 Tom rad 25311
1919 Tom rad 25312
1919 Tom rad 25313
1919 Tom rad 25314
1919 Tom rad 25315
1919 Tom rad 25316
1919 Tom rad 25338
1919 Tom rad 25450
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare