Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1919 Tom rad 25451
1919 Tom rad 25452
1919 Tom rad 25608
1919 Tom rad 25867
1919 Tom rad 26024
1919 Tom rad 26025
1919 Tom rad 26082
1919 Tom rad 26083
1919 Tom rad 26084
1919 Tom rad 26137
1919 Tom rad 26138
1919 Tom rad 26139
1919 Tom rad 26140
1919 Tom rad 26141
1919 Tom rad 26142
1919 Tom rad 26143
1919 Tom rad 26175
1919 Tom rad 26176
1919 Tom rad 26177
1919 Tom rad 26180
1919 Tom rad 26181
1919 Tom rad 26182
1919 Tom rad 26183
1919 Tom rad 26184
1919 Tom rad 26185
1919 Tom rad 26186
1919 Tom rad 26194
1919 Tom rad 26195
1919 Tom rad 26196
1919 Tom rad 26197
1919 Tom rad 26198
1919 Tom rad 26199
1919 Tom rad 26200
1919 Tom rad 26201
1919 Tom rad 26399
1920 Tom rad 26400 Rad 26400-26413 ej använda
1920 Tom rad 26427
1920 Tom rad 26428
1920 Tom rad 26429
1920 Tom rad 26430
1920 Tom rad 26433
1920 Tom rad 26436
1920 Tom rad 26437
1920 Tom rad 26438
1920 Tom rad 26439
1920 Tom rad 26440
1920 Tom rad 26441
1920 Tom rad 26444
1920 Tom rad 26446
1920 Tom rad 26450 Rad 26450-26467 ej använd
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare