Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1922 27365 Tom rad
1922 27366 Tom rad
1922 27376 Tom rad
1922 27379 Tom rad
1922 27391 Tom rad
1922 27395 Tom rad
1922 27399 Tom rad
1922 27409 Tom rad
1922 27412 Tom rad
1922 27413 Tom rad
1922 27414 Tom rad
1922 27415 Tom rad
1922 27416 Tom rad
1922 27417 Tom rad
1922 27418 Tom rad
1922 27419 Tom rad
1922 27420 Tom rad
1922 27421 Tom rad
1922 27422 Tom rad
1922 27424 Tom rad
1922 27474 Tom rad
1922 27476 Tom rad
1922 27478 Tom rad
1922 27479 Tom rad
1922 27480 Tom rad
1922 27481 Tom rad
1922 27482 Tom rad
1922 27483 Tom rad
1922 27484 Tom rad
1922 27686 Tom rad
1930 Tom rad 34604
1934 37506 Tom rad
1934 37507 Tom rad
1934 37508 Tom rad
1934 37514 Tom rad
1934 37542 Tom rad
1934 37544 Tom rad
1934 37545 Tom rad
1934 37546 Tom rad
1934 37547 Tom rad
1934 37548 Tom rad
1934 37554 Tom rad
1934 37563 Tom rad
1934 37568 Tom rad
1934 37569 Tom rad
1934 37584 Tom rad
1934 37585 Tom rad
1934 37590 Tom rad
1934 37591 Tom rad
1934 37642 Tom rad
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare