Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1918 Tom rad 24623
1918 Tom rad 24624
1918 Tom rad 24625
1918 Tom rad 24626
1918 Tom rad 24627
1918 Tom rad 24628
1918 Tom rad 24629
1918 0518 24640 Tom rad
1918 0529 24651
1918 Tom rad 24652
1918 Tom rad 24653
1918 Tom rad 24654
1918 Tom rad 24655
1920 1203 24658
1918 tom rad 24666
1918 Tom rad 24671
1918 Tom rad 24672
1918 Tom rad 24673
1918 0603 24689
1918 0513 24705
1918 0514 24707
1918 0608 24710
1918 Tom rad 24712
1918 Tom rad 24713
1918 0522 24715
1918 Tom rad 24730
1918 Tom rad 24731
1918 Tom rad 24732
1918 0703 24735
1918 0529 24742
1918 Tom rad 24758
1918 Tom rad 24759
1918 Tom rad 24760
1918 Tom rad 24761
1918 Tom rad 24762
1918 Tom rad 24763
1918 Tom rad 24764
1918 Tom rad 24765
1918 Tom rad 24766
1918 Tom rad 24767
1918 Tom rad 24774
1918 0903 24930
1918 0911 24933
1918 Tom rad 24936
1918 0912 24957
1918 Tom rad 24958
1918 Tom rad 24959
1918 Tom rad 24960
1918 Tom rad 24961
1918 Tom rad 24962
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare