Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1920 Tom rad 26469
1920 Tom rad 26470
1920 Tom rad 26473 Rad 26473-26500 ej använd
1920 26502
1920 Tom rad 26505
1920 Tom rad 26506
1920 Tom rad 26507
1920 Tom rad 26509 Rad 26509-26522 ej använd
1920 Tom rad 26579
1920 Tom rad 26580
1920 Tom rad 26585
1920 Tom rad 26586
1920 Tom rad 26587
1920 Tom rad 26597
1920 Tom rad 26598
1920 Tom rad 26599
1920 Tom rad 26610
1920 Tom rad 26623 Tom rad
1920 Tom rad 26624 Tom rad
1920 Tom rad 26625 Tom rad
1920 Tom rad 26626 Tom rad
1920 Tom rad 26627 Tom rad
1920 26630 Tom rad
1920 26631 Tom rad
1920 26632 Tom rad
1920 26633 Tom rad
1920 26634 Tom rad
1920 26642 Tom rad
1920 26652 Tom rad
1920 26670 Tom rad
1920 26700 Tom rad
1920 26721 Tom rad
1921 26782 Tom rad
1921 26814 Tom rad
1921 26829 Tom rad
1921 26835 Tom rad
1921 26837 Tom rad
1921 26843 Tom rad
1921 26844 Tom rad
1921 26857 Tom rad
1921 26874 Tom rad
1921 26930 Tom rad
1921 27003 E å knappa b 8/8?
1921 27004 Tom rad
1921 27050 Tom rad
1921 27070 Tom rad
1921 27076 Tom rad
1921 27080 Tom rad
1921 27084 Tom rad
1921 27092 Tom rad
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare