Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1939 12 29 42894 Värmegaller, galleri Åkerlund E
1954 01 15 48567 Värmegalller B.7236 Com. Granström
1954 02 04 48579 Värmegalller B.7276 Söderström
1919 0807 26390 Värmeledn. galler Ek St. Stads. Fastigh. Kont.
1926 06 26 31291 Värmeledn. galller Furu Gustafsson Linus
1935 02 11 38609 A B Värmeledningsomramn. Ek Norlander H
1935 02 11 38610 Värmeledningsramar Målad Norlander H
1944 02 10 45308 Värmelementgaller B.3552 Svensson C
1924 08 05 29275 Värmgaller Ek Sievert
1909 Före 01151 Växelbord Furu St. Ensk bank
1909 Före 03354 Växelplatta Mahogny St. Handelsbank
1909 Före 02800 Växelplatta för kassören Mahogny St:ms Enskilda bank
1915 21595 Wagn för öronep. Av dörrar Furu Riksmuseet
1913 20058 Wahlberg A Mahogny Wahlberg A
1909 Före 00328 Wattenbord Valnöt Riksförsäkr.
1909 Före 00832 Wattenbord Ek bonad Örebro kexfabr
1909 Före 03372 Wattenbord Björk Riksbanken
1913 08217 Wattenbord Björk Norrt. Tingshus
1915 20333 Wattenbord Mahogny The Swedish Trading
1915 20344 Wattenbord Mahogny Emissionsinstitutet AB
1918 0704 24821 Wattenbord Ek Reymersh. Spritförädr.
1927 01 10 31845 Wattenbord Björk Söderm. Läns Brandstodsbol.
1909 Före 03462 Wattenbord Mottagningsrum Ek Sundsv. Ensk.Bank
1909 Före 03451 Wattenbord styrelserum Mahogny Sundsv. Ensk.Bank
1926 02 10 31026 Wienerstol ? ?
1926 03 20 31088 Wilstol Björk Röda Korshemmet
1915 20547 Windfång Ek Nord. Kreditbanken AB
1913 08083 Winkista Ek Bergqvist Dagmar
1915 23919 Wiskybord Mahogny Lager
1918 0404 24564 Wiskybord Mahogny Pabelick F A
1915 20350 Witrine Jacaranda Taube
1923 12 04 28796 Wärmegaller Björk bon Knaust
1924 02 22 28903 A-B Wärmegaller Furu Alfheim & Co
1924 10 02 29418 Wärmegaller Furu Alfheim E R
1924 11 22 29524 Wärmegaller + Ändring Björk bon Apot. Kronan
1952 48202 Ytterdörr & Innerdörr BG.2340 Grand Hotell Haglund
1913 06445 Ytterdörr det. Ek Thiel Arthur
1937 12 18 41289 Ytterdörrar Ek Götgatan 3 Sv. Handelsbanken
1934 01 29 37538 Yttervägg & vägg i tjänstekupé & matsal Korridor
1934 01 29 37534 Yttervägg & vägg mot bagagerum Korridor Korridor
1934 01 29 37540 Yttervägg & vägg mot pannrum Kök
1947 46665 Zinklådor Textila Råvaru AB
1947 46671 Zinklådor Textila Råvaru AB
1942 03 12 44286 Ändr. Av egen spegelunderdel Lundström F
1913 09983 C Ändr. av podium Ek H. Ax:son Johnson
1950 47813 Ändr. Ritn för bardisk BG.1776 Metropol
1950 47814 Ändr. Ritn för glasvägg BG.1774 Metropol
1940 04 04 43052 Ändr. å inredn. t. skåp Ek Bergström J
1938 41835 B Ändrad ritn för com. Björk Ragnhild Turitz o Co B
1909 Före 02507 Ändring av 2 mans pulpet Nr 10 Skånska handelsbanken
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare