Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1909 Före 00384 Tom rad
1909 Före 00386 Tom rad
1909 Före 00388 Tom rad
1909 Före 00389 Tom rad
1909 Före 02242 Tom rad
1913 nr 10000 till 19999 ej använda
1918 0207 24288
1915 Tom rad 24289
1915 Tom rad 24290
1915 Tom rad 24291
1915 Tom rad 24292
1915 Tom rad 24293
1915 Tom rad 24294
1915 Tom rad 24295
1915 Tom rad 24296
1918 0112 24351
1918 0125 24400 Tom rad
1918 Tom rad 24401
1918 Tom rad 24402
1918 0227 24456
1918 Tom rad 24457
1918 0225 24460
1918 0228 24465
1918 0227 24468
1918 Tom rad 24514
1918 0321 24524
1918 0322 24527
1918 0406 24571
1918 Tom rad 24572
1918 Tom rad 24573
1918 Tom rad 24574
1918 Tom rad 24575
1918 Tom rad 24576
1918 Tom rad 24577
1918 Tom rad 24578
1918 1104 24582
1918 0417 24588
1918 Tom rad 24589
1918 1023 24603
1918 0425 24609
1918 Tom rad 24610
1918 Tom rad 24611
1918 Tom rad 24612
1918 Tom rad 24613
1918 Tom rad 24614
1918 Tom rad 24615
1918 Tom rad 24616
1918 Tom rad 24617
1920 1203 24621
1918 Tom rad 24622
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare