Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1920 Tom rad 26626 Tom rad
1920 Tom rad 26627 Tom rad
1920 26630 Tom rad
1920 26631 Tom rad
1920 26632 Tom rad
1920 26633 Tom rad
1920 26634 Tom rad
1920 26642 Tom rad
1920 26652 Tom rad
1920 26670 Tom rad
1920 26700 Tom rad
1920 26721 Tom rad
1921 26782 Tom rad
1921 26814 Tom rad
1921 26829 Tom rad
1921 26835 Tom rad
1921 26837 Tom rad
1921 26843 Tom rad
1921 26844 Tom rad
1921 26857 Tom rad
1921 26874 Tom rad
1921 26930 Tom rad
1921 27004 Tom rad
1921 27050 Tom rad
1921 27070 Tom rad
1921 27076 Tom rad
1921 27080 Tom rad
1921 27084 Tom rad
1921 27092 Tom rad
1921 27093 Tom rad
1921 27103 Tom rad
1921 27120 Tom rad
1921 27136 Tom rad
1921 27137 Tom rad
1921 27150 Tom rad
1922 27238 Tom rad
1922 27239 Tom rad
1922 27240 Tom rad
1922 27241 Tom rad
1922 27243 Tom rad
1922 27244 Tom rad
1922 27245 Tom rad
1922 27252 Tom rad
1922 27253 Tom rad
1922 27254 Tom rad
1922 27255 Tom rad
1922 27256 Tom rad
1922 27257 Tom rad
1922 27258 Tom rad
1922 27259 Tom rad
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare