Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1922 27424 Tom rad
1922 27474 Tom rad
1922 27476 Tom rad
1922 27478 Tom rad
1922 27479 Tom rad
1922 27480 Tom rad
1922 27481 Tom rad
1922 27482 Tom rad
1922 27483 Tom rad
1922 27484 Tom rad
1922 27686 Tom rad
1930 Tom rad 34604
1934 37506 Tom rad
1934 37507 Tom rad
1934 37508 Tom rad
1934 37514 Tom rad
1934 37542 Tom rad
1934 37544 Tom rad
1934 37545 Tom rad
1934 37546 Tom rad
1934 37547 Tom rad
1934 37548 Tom rad
1934 37554 Tom rad
1934 37563 Tom rad
1934 37568 Tom rad
1934 37569 Tom rad
1934 37584 Tom rad
1934 37585 Tom rad
1934 37590 Tom rad
1934 37591 Tom rad
1934 37642 Tom rad
1934 37643 Tom rad
1934 37644 Stativ till stegar
1934 37645 Stegar (kompl. av förestående)
1934 07 02 37646 Brickhållare
1937 40290 Tom rad
1937 40291 Tom rad
1937 40295 Tom rad
1937 40296 Tom rad
1937 40297 Tom rad
1937 40298 Tom rad
1937 40299 Tom rad
1937 40309 Tom rad
1937 40310 Tom rad
1937 40311 Tom rad
1937 40312 Tom rad
1942 44413 Grand Hot. Karlstad, Holm E
1942 44422 Tom rad
1942 44424 Tom rad
1942 44425 Karlstad
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare