Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare
1934 05 11 37632 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Metallram omkr. kolboxöppningarna
1934 05 11 37633 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Lucka i köksvägg mot pannrum
1934 05 25 37634 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Fällsits i pannrumsändan. Korridor vid bagage
1934 06 05 37635 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Galler över kylskåp, Korridor vid bagage
1934 06 05 37636 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Hyllor av teak i köket, Entré, vägg mot matsal o ytterv.
1934 06 06 37637 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Apparaturskåp i köket, Entré, vägg mot salong o ytterv.
1934 06 06 37638 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Låsanordning för skåp i kök, korridor
1934 06 06 37639 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Klafflåsning m.m., korridor
1934 06 06 37640 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Fäste för läderhandtag, kök
1934 06 06 37641 Uppställningsritn. Obs! Röd markering artikel/möbel, Modell eller anmärkning Kök
1934 02 13 37555 Uppställningsritn. till salong
1934 02 13 37556 Uppställningsritn. till salong
1913 09624 Uppställningsritning Furu Rum I Balt. Utställn
1913 09626 Uppställningsritning Furu Rum II Balt. Utställn
1913 09628 Uppställningsritning Furu Rum III Balt. Utställn
1913 09630 Uppställningsritning Furu Rum IIII Balt. Utställn
1913 09638 Uppställningsritning Furu Rum VI & VII Balt. Utställn
1913 09642 Uppställningsritning Furu Rum XVIII Balt. Utställn
1913 09645 A B Uppställningsritning Furu Rum VIII Balt. Utställn
1913 09647 Uppställningsritning Furu Rum IX Balt. Utställn
1913 09649 Uppställningsritning Furu Rum X Balt. Utställn
1913 09651 Uppställningsritning Furu Rum XI Balt. Utställn
1913 09653 Uppställningsritning Furu Rum XII Balt. Utställn
1913 09655 Uppställningsritning Furu Rum XIII Balt. Utställn
1913 09660 Uppställningsritning Furu Rum XV Balt. Utställn
1913 09662 Uppställningsritning Furu Rum XVII Balt. Utställn
1913 09666 Uppställningsritning Furu Rum XIX Balt. Utställn
1913 09669 A B Uppställningsritning Furu Rum XX Balt. Utställn
1913 09674 Uppställningsritning Furu Rum XXI Balt. Utställn
1936 07 15 39904 Uppställningsutn. Ek bon Handelsb. Kristianstad
1913 09212 Urfoder Förgylld Dalén
1934 02 06 37562 Urfoder Salong
1934 06 04 38016 Urfoder Björk Malmö strumpfabr.
1909 Före 02702 A B C Urfoder salongen Jakaranda m inl. Norrköpingsutställningen
1909 Före 01624 Urfodral Mahogny Norrlandsbanken
1909 Före 01696 Urfodral Ek Leijonhuvud
1909 05496 Urfodral Ek Norlin Fridolf
1909 06027 Urfodral Ek Leontieff. St. Pbg
1913 07239 Urfodral Ek Wickert E
1913 08420 Urfodral Vitt Sallander G
1913 08482 Urfodral Ek Sideboard Pbg
1913 08952 Urfodral Ek H von Essen
1915 21219 Urfodral Ek Direktionsrum N.K. Nyb.
1915 21220 Urfodral Vitt Mottagn. salong N.K. Nyb.
1915 21221 Urfodral Vitt Aukt. hall & therum N.K. Nyb.
1915 24179 Urfodral Lack Asp E
1915 24231 Urfodral Mahogny Pabelisk P
1918 0328 24523 Urfodral Mahogny Mowinekel I
1918 0427 24642 Urfodral Ek Sthlms Handelsb
1918 24931 Urfodral Ek Pagrotsky I
Årtal Månad/dag Ritningsnr Exemplar Artikel/möbel Material Modell Anmärkningar Beställare